0133325985
info@iraninsurance.com
شنبه - پنجشنبه : 9:00 - 22:00

در چه زمینه‌هایی می‌توانید مشاوره بیمه و کار بگیرید؟

قرارداد کار: یکی از مهم‌ترین و اولین قدم‌های ارتباطی با اشخاص قرارداد می‌باشد که اگر به بند به بند قراردادها توجه نداشته باشید در آینده با چالش و مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهید شد.
تسویه سال: یکی از موارد و مشکلات زیادی که سازمان‌ها دارند این است که نمی‌دانند باید به چه صورتی با پرسنل تسویه حساب کنند. در بعضی موارد کارفرما با وجود اینکه حقوق و مزایا را به صورت کامل پرداخته کرده است به علت نداشتن تسویه حساب‌های درست و کامل خود را دچار دردسر می‌کند.

با ما تماس بگیرید: 0133325985